Ta strona internetowa ma na celu gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o księdzu Władysławie Litaunieku - męczenniku, jak również o parafiach rzymskokatolickich na Łotwie oraz innych miejscach, w których odbywają się lub będą się odbywać Msze Święte, w intencji jego beatyfikacji. Msze Święte celebrowane są również w intencji wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie procesu beatyfikacyjnego.  

Zapraszamy:
  • do modlitwy w intencji beatyfikacji księdza Władysława Litaunieka - męczennika;
  • do modlitwy w intencji wszystkich zaangażowanych w to dzieło;
  • do zamawiania Mszy Św. także w swoim kościele, w intencji beatyfikacji księdza Władysława Litaunieka - męczennika jak również w intencji wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie procesu beatyfikacyjnego;
  • do przekazywania nam informacji na temat miejsca i godziny Mszy Św., aby umieścić je na mapie „ognisk modlitewnych”;
  • jeśli czujesz się zaproszony do szczególnej pomocy w przygotowaniu procesu beatyfikacyjnego księdza Władysława Litaunieka - męczennika, zachęcamy również abyś dołączył do naszego zespołu.Nowenna za wstawiennictwem księdza Władysława Litaunieka - męczennika

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła:
Potem ujrzałem:
a oto wielki tłum,
którego nie mógł nikt policzyć,
z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków,
stojący przed tronem i przed Barankiem.
Odziani są w białe szaty,
a w ręku ich palmy.
I głosem donośnym tak wołają:
«Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie
i u Baranka». (...)
A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami:
«Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?»
I powiedziałem do niego: «Panie, ty wiesz».
I rzekł do mnie:
«To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku
i opłukali swe szaty,
i w krwi Baranka je wybielili».
(Ap 7, 9-10; 13-14)

Módlmy się:
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty nam dajesz kapłanów podobnych do Twojego Serca, uzdalniając ich do ofiarnej miłości na wzór Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza. Napełniony taką miłością ksiądz Władysław Litaunieks, uczestnik cierpień Chrystusa, świadczył całym swoim życiem o mocy miłości Chrystusa pośrodku nienawiści i kłamstwa, i zostając wiernym kapłanem Chrystusa, przecierpiał ogromne katusze i został wiernym kapłanem Chrystusa, stając się ofiarą władz komunistycznych.
Polecamy jego wstawiennictwu naszą Ojczyznę i Kościół na Łotwie. Niech świadectwo życia i męczeństwo ks. Władysława Litaunieka przyniesie obfite owoce, wyprasza duchową odnowę Łotwy, świętych kapłanów, a także gorliwość w wierze dla wszystkich wiernych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ks. Władysławie, przyczyń się za nami!
Ojcze nasz ...
Zdrowaś Maryjo ...
Chwała Ojcu ...

Księże i męczenniku Władysławie, przyczyń się za nami! Ty swoim życiem, męką i śmiercią tak bardzo byłeś podobny do samego Chrystusa. Wyproś dla mnie łaskę, o którą cię proszę …. (wymienić swoją prośbę), jeśli to jest zgodne z wolą Bożą. Amen.
    W dziesiątym dniu jest zalecane uczestnictwo we Mszy Świętej.

Źródło: Katolis.lv