Krasława

Kościół rzymsko - katolicki św. Ludwika w którym ks. Litaunieks w lipcu 1940 roku w święto św. Donata wygłosił słynne kazanie. Nie wystraszył się zagrożenia okupantów, zachęcał ludzi aby pozostali wierni Chrystusowi, nawet jeśli trzeba będzie oddać za to swoje życie.


Po kliknięciu zdjęcie otworzy się w większym formacie w osobnym okienku.