Wystawa

Wykonaną na planszach wystawę o księdzu Władysławie Litaunieku i jego męczeństwie, można umieścić w każdym kościele, czy w parafialnych pomieszczeniach. Została ona przygotowana przez siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus przy pomocy finansowej i praktycznej parafian w Gulbene.
Zainteresowanych jej wypożyczeniem, które jest darmowe, prosimy o kontakt.

Artykuły w prasie

„Posłaniec Kościoła katolickiego”, artykuł poświęcony 100 rocznicy urodzin księdza W. Litaunieka. Artykuł można przeczytać TUTAJ w języku łotewskim.

Gazeta parafialna „Na górze” parafii Chrystusa Króla w Madonie, artykuł na temat ks. W. Litaunieka można przeczytać TUTAJ w języku łotewskim.

W. Litaunieks jest wspomniany w raporcie śledczym rządu USA w sprawie włączenia państw bałtyckich do ZSRR (opublikowany w 1954 r.), który dokumentuje agresję komunistyczną wobec mieszkańców państw bałtyckich, w tym także duchowieństwa. W. Litaunieks jest wymieniony na stronach 254 i 650 tego dokumentu.


Filmy

Film dokumentalny reżysera Jana Logina na temat księdza V. Litaunieka „Kapłan”


***

Hymn ku pamięci Władysława Litaunieka

„Poświęcenie księżom męczennikom Lotwy”