Rezekne

Po święceniach przez krótki czas ks. Litaunieks służył jako wikary w Rezekne.


Po kliknięciu zdjęcie otworzy się w większym formacie w osobnym okienku.