Fotogaleria

Wiszczy

Kościół rzymsko - katolicki św. Jana Chrzciciela w Wiszczy (Višķi) - ostatnie miejsce posługi ks. W. Litaunieka i miejsce jego grobu.

Kościół rzymsko - katolicki św. Ludwika w którym ks. Litaunieks w lipcu 1940 roku w święto św. Donata wygłosił słynne kazanie. Nie wystraszył się zagrożenia okupantów, zachęcał ludzi aby pozostali wierni Chrystusowi, nawet jeśli trzeba będzie oddać za to swoje życie.

Rezekne

Po święceniach przez krótki czas ks. Litaunieks posługiwał jako wikary w Rezekne.

Dyneburg

Więzienie Daugavpils „Biały Łabędź” - miejsce tortur i śmierci ks. Litaunieka.