Galerijas

Višķi - pr. V. Litaunieka pēdējā kalpošanas un kapa vieta.

Krāslava - Sv. Ludviga Romas katoļu baznīca Krāslavā - vieta,  kur pr. V. Litaunieks 1940. gada jūlijā Sv. Donāta svētkos,  nenobīstoties no okupācijas varas draudiem,  teica savu nozīmīgāko sprediķi,  aicinot tautu palikt uzticīgiem Kristum un ja vajag, arī par to mirt. Tiek uzskatīts, ka tieši šis sprediķis bija "nāves spriedums" jaunajam priesterim.

Rēzekne - Pēc iesvētīšanas par priesteri (1933. gadā) V. Litaunieks īsu laiku kā vikārs kalpoja arī Rēzeknē.

Daugavpils - Daugavpils cietums "Baltais gulbis". Priestera V. Litaunieka mocīšanas un nāves vieta.